ESET NOD32 Antivirus 15.0.18.0

ESET NOD32 Antivirus 15.0.18.0

ESET, spol s r. o. – 29,3MB – Demo – Windows
ra khỏi 357 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
NOD32 cung cấp bảo vệ cân bằng tốt, nhà nước-of-the-nghệ thuật chống lại mối đe dọa gây nguy hiểm cho của bạn, máy tính và doanh nghiệp, Hệ thống chạy nền tảng khác nhau từ Microsoft Windows thông qua một số UNIX/Linux, Novell, MS DOS điều hành hệ thống với Microsoft Exchange Server, Lotus Domino và máy chủ thư khác.

Trojan, virus, sâu và phần mềm độc hại khác bằng cách sử dụng NOD32 được lưu giữ trong khoảng cách nổi bật của dữ liệu có giá trị của bạn. Phương pháp tiên tiến phát hiện thực hiện trong phần mềm thậm chí cung cấp bảo vệ chống lại những mối đe dọa trong tương lai từ hầu hết các mới sâu và vi rút.

Thế hệ thứ tư của NOD32 Antivirus hệ thống tính năng một bộ phần mềm tích hợp đầy đủ đặc trưng bởi một hồ sơ theo dõi phát hiện chưa từng có, mức nhanh nhất quét và cực kỳ thấp sử dụng tài nguyên hệ thống.

Tổng quan

ESET NOD32 Antivirus là một Demo phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi ESET, spol s r. o..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.032 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ESET NOD32 Antivirus là 15.0.18.0, phát hành vào ngày 04/11/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.302.26, được sử dụng bởi 28 % trong tất cả các cài đặt.

ESET NOD32 Antivirus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 29,3MB.

Người sử dụng của ESET NOD32 Antivirus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ESET NOD32 Antivirus!

Cài đặt

người sử dụng 6.032 UpdateStar có ESET NOD32 Antivirus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ESET, spol s r. o.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản